Customer Service Center
Global Free Service Hotline: 400-826-5888
Tel: 0572-3032713

Fax: 0572-3032663


Zhejiang Yongji Wood Industry Co., Ltd.
Address: No. 18, Nianfeng Road, Nanxun District, Huzhou City, Zhejiang Province
Tel: 0572-3032713
Fax: 0572-3032663